Kayıt Ol Giriş Yap
Hoşgeldiniz
Êà÷åñòâåííûå áåñïëàòíûå øàáëîíû dle ñêà÷àòü ñ ñàéòà
Banner
» BAKUT Yönetim Kurulu Üyeleri
BAKUT Yönetim Kurulu Üyeleri
  
 
 

Cihat ÖZ

Ünvan : Başkan
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 532 579 16 49


 
Mustafa Aydın EPİK
Ünvan : Başkan Yardımcısı
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 532 473 39 00   

Bakut

Müren ÖZKAN
Ünvan : Yön. Kur. Üyesi
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 532 540 09 02  
 Bakut

Fırat ÜNMERİÇ
Ünvan : Sayman
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 536 525 63 62

Bakut 
Hüseyin DEMİRTAŞ
Ünvan : Sekreter
E-Posta: info@bakut.org.tr  
Tel: 0 545 838 99 69  


Yazdır