Kayıt Ol Giriş Yap
Hoşgeldiniz
Áåñïëàòíî ìîæíî áåñïëàòíûå ïğîãğàììû ñêà÷àòü áåç ğåãèñòğàöèè Ğåöåíçèÿ íà V çíà÷èò Âåíäåòòà ó íàñ íà ñàéòå Êà÷åñòâåííûå áåñïëàòíûå øàáëîíû dle ñêà÷àòü ñ ñàéòà
Banner
» » Sayfa 7
Konuları Sırala: Yayımlanma Tarinine Göre | Reytinge göre | Okunma Sayısına Göre | Yorum Sayısına Göre | Alfabeye Göre
1-12-2014, 15:33
Yazar: BAKUT
2613
1
Sualtı, derin bir huzur ve doğal güzellikler­le dolu harika bir dünyadır. Tabiat ananın kucağında, doğal hazinelerle dolu bu sonsuz hacim, kendine özel coğrafyası ve renkleriyle insanoğlunu kendine çeker. Burası kontrastların ve 5 tatlı sürprizlerin dünyasıdır. Bir orfozun kovuğundan size bakışı,